Nuorisopsykiatrian päivät 10.-11.11.2022

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry

Nuorisopsykiatrian päivät
10.- 11. marraskuuta 2022

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema)

Koulutuspäivien ohjelma, luentomateriaalit sekä etäosallistujien Webinaarilinkit löytyvät tapahtuman verkkosivuilta 8.11.2022 alkaen osoitteesta https://koulutus.snpy.fi
Lähetämme osallistujille aamulla 8.11.2022 infoviestin, joka sisältää henkilökohtaiset tunnukset koulutussivuille. Viesti lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Nuoruus jumissa – Mistä apua?

Nuoruusikä kehitystehtävänä -luentosarja III

Nuoruusikä kehitysvaiheena on tärkeä aikuisuuden psyykkisen tasapainon kannalta. Kun lapsen ruumis muuttuu sukupuolisesti kypsäksi, myllertää se myös mielen. Miten muutoksessa elävä nuori kohdataan?

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää nuoruusiän kehityksestä kolmen luentosarjan koulutuskokonaisuuden. Sarjan ensimmäisessä osassa (syksy 2021) tarkasteltiin normatiivista nuoruusiän psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja sen merkitystä. Toinen osa (kevät 2022) keskittyi itsenäistymiskehitykseen ja autonomian vaatimiin haasteisiin myöhäisnuoruusiän aikana.

Tämänkertaisilla koulutuspäivillä käsittelemme nuoruusiän kehitysesteitä ja häiriöitä sekä niiden kohtaamista hoitojärjestelmän eri tasoilla. Miten nuoret voivat Suomessa vuonna 2022? Kuinka perusterveydenhuollossa vastataan nuorten psyykkiseen oireiluun ja kuinka tunnistetaan ne nuoret, jotka tarvitsevat akuutisti erikoissairaanhoidon palveluita? Millaiset tekijät nuoren hoidossa tulisi aina huomioida? Koulutuspäivien aikana näitä kysymyksiä avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan ammattilaisia tutkimuksen, käytännön kokemuksen, palvelujärjestelmän kuvauksen ja tapausesimerkkien perusteella.

TO 10.11.2022

8.00–8.30 
Aamukahvi ja ilmoittautuminen

8.30–8.45
Koulutuspäivien avaus
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n puheenjohtaja 

8.45–9.45
Mikä sairastuttaa nuoria nyky-yhteiskunnassa?
Riittakerttu Kaltiala, nuorisopsykiatrian professori, Tampereen yliopisto

9.45–10.15
Kahvi

Mitä on hyvä perusterveydenhoito nuorille?

10.15–11.00  
Nuorisoikäisten psykososiaaliset interventiot perustason palveluissa / Terapiat Etulinjaan -toimintamalli
Viivi Mondolin, kehittämispäällikkö, psykologi, Terapiat etulinjaan –hanke, HUS

11.00–11.45
Nuorisoaseman palvelut
Hannele Österman, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys, HUS

11.4512.00
Keskustelu

12.00–13.00
Lounas

13.00–14.15
Erikoissairaanhoitoon ohjaamisen perusteet, diagnostisen arvioinnin tekeminen ja sen haasteet
Elina Santti, ylilääkäri HUS

14.15–14.45
Kahvi

14.45–16.00
Diagnostisen arvioinnin merkityksestä: nuorten psykoosien tunnistamisen sudenkuopat teoriassa ja käytännössä 
Outi Kaarre, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja Liisa Eloranta, lasten- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, Niuvanniemen alaikäisten osasto eli NEVA

Pe 11.11.2022

8.30–9.45
DSA-tapausjäsennys psykiatrisessa arvioinnissa: Hoidetaanko oireita vai ratkotaanko yksilöllisiä toimijuuden esteitä?
Enikö Savander, LT, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Päijät-Sote, PESO Psykiatrian pkl 1

9.45–10.15
Kahvi

10.15–11.30
Mikä nuorisopsykiatriassa koukuttaa? Mikä tekee nuoren kanssa työskentelyn mielekkääksi – vuorovaikutuksen ja jatkuvuuden merkitys
Krista Linnus, LT, nuorisopsykiatri, psykoterapeutti, osaston ylilääkäri, HUS aivokeskus

11.30–12.30
Lounas

12.30–13.45
Ajan kanssa – kuvaus ajan merkityksestä vaikeasti traumatisoituneen nuoruusikäisen pojan psykoterapiassa
Hanna Laukkarinen, FM, musiikkiterapeutti, lasten ja nuorten psykoterapeutti  

13.45–14.15
Kahvi

14.15–15.30
Nuorissa on tulevaisuus – mutta millainen?
Otto Tähkäpää, tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja, Lasten ja nuorten säätiö

Lisätiedot

Koulutus toteutetaan livenä noudattaen ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Koulutukseen järjestetään myös mahdollisuus osallistua etänä. Ilmoittautuminen 1.7.2022 – 7.11.2022 aikana yhdistyksen nettisivujen kautta https://snpy.fi.

Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, mutta ei lounasta. Maksut maksetaan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen koulutustilaisuutta ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin saapuvan laskun ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumisvaiheessa on mahdollista ilmoittaa myös sähköisen laskutuksen tiedot, jolloin lasku lähetetään automaattisesti suoraan ilmoittautumisessa annettujen maksutietojen perusteella. Jos maksu ei ole tullut tilille, maksut laskutetaan koulutuspäivien jälkeen, jolloin lisätään laskutuslisä 10 e/lasku. Mahdolliset peruutukset on tehtävä 7.11.2022 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.

Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi yleislääketieteeseen sekä lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaan.

Hotelli Helkassa sopimushinta Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulutukseen osallistujille, 12 % alennus päivän hinnasta. Alennuskoodi SNPY2023.

Lisätietoja antaa Seija Ollikainen (seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai puh. 0442836806).