Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 24.5.2018

Rekisterinpitäjä:
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
c/o Espoon yritystili H Pulli, Kuutamokatu 2 F T09
sihteeri@snpy.fi

Keräämme henkilötietoja yhdistyksen jäsenyyden ja yhteistyökumppanuuksien hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoturva ja tietojen asianmukainen säilytys ja käsittely on meille tärkeää. Huolehdimme, että hyviä tietoturvakäytäntöjä ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Sivustolla käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Tietoa käytetään kävijämäärien arviointiin. Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yhdistys ja sen toimihenkilöt
– tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset, laskut ja kuitit kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.