Hallitus

Yhdis­tyk­sen asioita hoi­taa hal­li­tus, joka vali­taan yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sessa. Hal­li­tuk­seen kuu­luu vuo­deksi ker­ral­laan valit­tava puheen­joh­taja ja vii­destä seit­se­mään kah­deksi vuo­deksi ker­ral­laan valit­ta­vaa jäsentä. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin ja varainhoitajan.

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vänä on toteut­taa yhdis­tyk­sen kokous­ten pää­tök­set ja hoi­taa yhdis­tyk­sen asioita. Hal­li­tus on toi­min­nas­taan vas­tuussa yhdis­tyk­sen kokouk­selle. Yhdis­tyk­sen vuo­si­ko­kous pide­tään helmi-maaliskuussa. Kutsu yhdis­tyk­sen kokouk­seen lähe­te­tään kir­jal­li­sena jäse­nille kaksi viik­koa ennen kokousta, ja mm. yhdis­tyk­sen jäsen­mak­sun suu­ruus pää­te­tään vuosikokouksessa.

Nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jina ovat toi­mi­neet Tor-Björn Hägglund (1977-1981), Kari Pylk­kä­nen (1981-1984), Veikko Aal­berg (1984-1993), Veikko Tähkä (1993-1999) ja Ilpo Lahti (1999-2005), Veikko Aal­berg (2005-2009), Eila Lauk­ka­nen (2009-2015) ja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu (2015-).

SNPY hal­li­tus

 1. Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu
  puheen­joh­taja
  dosentti, psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  Ulvila
  kirsi-maria.haapasalo-pesu@satasairaala.fi
 2. Anu Rae­vuori
  vara­pu­heen­joh­taja
  professori, dosentti, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  Helsinki
  anu.raevuori@helsinki.fi
 3. Hanna Kakkonen
  varain­hoi­taja
  nuorisopsykiatrian erikoislääkäri
  ylilääkäri
  Jyväskylä
 4. Outi Kaarre
  sihteeri
  nuo­ri­sop­sy­kiat­rian erikoislääkäri
  Kuopio
 5. Kris­tiina Seri­maa
  las­tenp­sy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti (VET)
  Hel­sinki
 6. Tiina Tuo­mi­nen
  psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri,
  yli­lää­käri
  Hämeen­linna
  tiina.tuominen@khshp.fi
 7. Terhi Mustonen
  psykologi
  päällikkö, digitaaliset riippuvuudet, Sosped-säätiö
 8. Maarit Ala-Mutka
  sairaanhoitaja
  HUS
 9. Hanna Ahrnberg
  varajäsen
  nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, FM, TtM
 10. Seija Olli­kai­nen
  varajäsen, jäsen­sih­teeri
  PsL
  psy­ko­te­ra­peutti VET
  Hel­sinki
  seija.m.ollikainen@gmail.com

Hal­li­tuk­sen äänioi­keu­det­to­mat neuvonantajat

 • Veikko Aal­berg
  Prof, LT, psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti VET
  psy­ko­te­ra­pian kou­lut­taja, SLL
  Espoo
  veikkoaalberg@gmail.com
 • Ilpo Lahti
  ilpo.lahti@fimnet.fi
  LT, dosentti
  psy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti
  psy­ko­te­ra­pian kouluttaja
 • Eila Lauk­ka­nen
  LT, nuo­ri­sop­sy­kiat­rian prof.
  psy­kiat­rian ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian eri­kois­lää­käri
  psy­ko­te­ra­peutti VET
  psy­ko­te­ra­pian kou­lut­taja SLL
  Kuo­pio
  eilariitta.laukkanen@outlook.com

Yhteystiedot

Sihteeri

Outi Kaarre
Niuvankuja 65
70240 Kuopio

Lähetä viesti

Lausuntopyynnöt, apuraha- ja jäsenhakemukset, yhdistyksestä eroaminen, osoitteenmuutokset, eläkkeelle siirtyminen sekä yleiset tiedustelut.

Kirjanpitäjä

Hannu Pulli / Espoon yritystili Oy
Kuutamokatu 2 F T09
02210 Espoo

Tekninen sihteeri

Olli Rantula

Lähetä viesti

Varainhoitaja

Hanna Kakkonen

Lähetä viesti

Jäsenmaksuasiat

Ota yhteyttä