Nuorisopsykiatrian päivät 9.-10.11.2023

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry

Nuorisopsykiatrian päivät
9.–10. marraskuuta 2023

Paikka: Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahti)

Nuori ihmemaassa – Ihana kamala some

Sadun Liisa seuraa valkoista kania ja päätyy sattumalta ihmemaahan. Samoin voi käydä nuorelle sosiaalisessa mediassa, jossa tarjolla on kokonainen maailma täynnä houkuttelevia ja ihmeellisiä asioita. Monelle nuorelle some edustaa toimintaympäristöä, jossa aikuisten maailman rajoitukset eivät päde: paikkaa, jossa voi toteuttaa itseään, viihtyä, viettää aikaa ja luoda itsestään juuri sellaisen kuvan kuin haluaa. Ihmemaassa voi kuitenkin törmätä myös pelottaviin ja uhkaaviin asioihin. Somessa nuori joutuu jatkuvasti arvioimaan, mikä on tarua ja mikä totta, ketä seurata, mihin lähteä mukaan ja milloin sanoa ei. Rajoja omalle toiminnalle voi olla vaikea asettaa ja hyviä asioita haastavaa erottaa haitallisista. Parhaimmillaan some tukee nuoren tervettä kehitystä, mutta samalla se voi olla riski herkässä ikävaiheessa, jossa nuoren oma identiteetti ja rajat ovat vasta muotoutumassa.

Koulutuspäivien aikana laaja asiantuntijajoukko avaa ajankohtaista teemaa eri näkökulmista: millainen somen käyttö voi olla nuoren kehitystä tukevaa ja mikä taas sitä häiritsevää tai jarruttavaa? Koulutuksessa tarkastellaan muun muassa sosiaalisen median yhteyttä nuorten jaksamiseen, joutumista somehäirinnän tai jopa verkkorikollisuuden kohteeksi sekä liiallisen somen käytön tunnuspiirteitä. Lisäksi pohditaan somen vaikutuksia nuorten kehonkuvaan, seksuaalisuuteen ja kulutustottumuksiin.

TO 9.11.2023

8.00–8.45
Aamukahvi ja ilmoittautuminen

8.45–9.00
Koulutuspäivien avaus
Hanna Kakkonen, Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry:n puheenjohtaja 

9.00–10.15
Nuorten hyvinvoinnin haasteet.  Some – kaksiteräinen miekka.
Erika Maksniemi, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden osasto, Helsingin yliopisto

10.15–10.45
Kahvi

10.45–12.00
Nuorten somearjen haasteita: verkkohäirintä, kiusaaminen ja koukuttavuus
Suvi Uski, VTT (sosiaalipsykologia), Someturvan perustaja ja toimitusjohtaja

12.00–13.00
Lounas

13.00–14.15
Some poliisin silmin
Vanhempi konstaapeli Tiina Alanen ja vanhempi konstaapeli Elina Holopainen,
Helsingin poliisilaitos, Ennalta estävä toimisto

14.15–14.45
Kahvi

14.45–16.15
Miten suojella lapsia ja nuoria verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallalta
Katariina Leivo, Erityisasiantuntija, Kehityspsykologian maisteri (MSc), Terapeutti (TF-CBT 2024), Suojellaan Lapsia ry

Pe 10.11.2023

Päivän puheenjohtajana toimii Viivi Mondolin

8.30–9.45
Ongelmallinen somen käyttö – onko kyse riippuvuudesta?
Sari Castrén, psykologi, dosentti, tutkimuspäällikkö, THL

9.45-10.15
Kahvi

10.15–11.30
Nuorten ulkonäkö ja kehonkuvan muotoutuminen sosiaalisen median aikakaudella
Erica Åberg, VTT, yliopisto-opettaja, Taloussosiologia, Turun yliopisto
Kirsti Sippel, sosiologian väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

11.30–12.30
Lounas

12.30–13.45
Some, nuorten kulutus ja materialismi
Jesse Tuominen, VTM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

13.45-14.15
Kahvi

14.15-15.30
Some, nuoret ja seksuaalisuus: Tutkimuksellisia näkökulmia
Sanna Spišák, FT, tutkijatohtori, Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa,
Mediatutkimus, Turun yliopisto

15.30-15.45
Lopetussanat

Lisätiedot:

Ilmoittaudu koulutukseen välillä 1.6.2023 – 6.11.2023 yhdistyksen nettisivujen kautta: https://snpy.fi

Koulutus toteutetaan hybridimallilla. Helsingissä järjestettävä lähikoulutus striimataan suorana etäosallistujille, joille lähetetään henkilökohtainen osallistumislinkki ennen koulutusta. Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit lähiosallistujille.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin tulevan ohjeen mukaisesti ennen koulutusta tilille FI66 8000 1070 1206 48. Ilmoittautuessa on mahdollista antaa myös sähköisen laskutuksen tiedot, jolloin lasku lähetetään automaattisesti suoraan annettujen tietojen perusteella. Mahdolliset peruutukset on tehtävä 3.11.2023 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.